- Polluants full dataset.fr #31@2020.07 #18 #17 -

#1:Sulphur dioxide (air)


Status
JsonStatus
Json

#7:Ozone (air)


Status
JsonStatus
Json

#8:Nitrogen dioxide (air)


Status
JsonStatus
Json

#9:Nitrogen oxides (air)


Status
JsonStatus
Json

#10:Carbon monoxide (air)


Status
JsonStatus
Json

#20:Benzene (air)


Status
JsonStatus
Json

#6001:Particulate matter < 2.5µm (aerosol)


Status
JsonStatus
Json

#5:Particulate matter < 10µm (aerosol)


Status
JsonStatus
Json

#31@2020.07-22k#l